Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu wchodzi w skład Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu

Siedziba Szkoły: 95 – 100 Zgierz, ul. 3 Maja 46

+42 716 24 72 w. 30
 
organizacja@get.edu.pl